SPIRÁLNÍ DYNAMIKA

SPIRÁLNÍ DYNAMIKA Spiraldynamik®

Koncept v 80. letech minulého století založili francouzská fyzioterapeutka YolandeDeswarte a švýcarský lékař Christian Larsen.

Cílem SPIRÁLNÍ DYNAMIKY neboli pohybové inteligence je naladění se na způsob pohybu, jehož podstatou je spirální pohyb (3D pohyb mezi dvěma póly).

Předpokládá se, že struktury celého lidského těla (kosti, svaly, vazy…) se budou chovat ideálně, pokud budou zatěžovány 3rozměrně a tím výrazně ulehčí problematice pohybového aparátu. Je to učení o pohybu a zároveň terapie.

Spirální dynamika vychází z myšlenky, jak používat tělo s co nejmenším možným poškozením či přetížením. Učí naše tělo vnímat v myšlenkovou vizualizaci uvnitř, vnímat pohyb v prostoru a vést pohybové aktivity správně koordinovaně.

Více na: https://www.spiraldynamik.com/