STUDNICE ZDRAVÍ je nestátní zdravotnické zařízení, kde poskytujeme fyzioterapeutickou péči
pro děti a dospělé.

V terapii využíváme tyto možnosti:


Kineziologický rozbor ( vstupní a kontrolní vyšetření).

Rehabilitaci na neurofyziologickém podkladě.

Handling v Bobath konceptu   

Poradenství ohledně psychomotorického vývoje dětí včetně edukace rodičů o správném handlingu a manipulaci. 

Léčebné metody a koncepty (Vojtova metoda, Kraniosakrální terapie, Spirální dynamika,
Spirální stabilizace, Kineziotaping, Senzomotorika, Synergická reflexní terapie…).

Aktivaci hlubokého stabilizačního systému

Reedukaci pohybových stereotypů, instruktáž do denních aktivit