FYZIOTERAPIE KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ

Naši malí tvorečci jsou odlišní od nás dospělých, proto i rehabilitace je odlišná. Děti opravdu nejsou malí dospělí.

Děťátko se během svého prvního roku života musí provertikalizovat do stoje a chůze za pomoci jasně daných pohybových vzorů. Otázkou je kvalita těchto pohybových vzorů, protože pokud je problém tzn. nekvalita, promítne se tato situace výrazně do dospělosti.

Včasným  vyšetřením dítěte během prvních 3 měsíců života lze odhalit nesrovnalosti v psychomotorickém vývoji. Správná, časná a cíleně zahájená terapie přinese dětskému pacientovi nejlepší výsledek v léčbě. Hlavním důvodem, proč to funguje, je fakt, že ovlivňujeme pohybové vzory dítěte, které jsou geneticky nastaveny v mozku.

Cílem rehabilitace je být průvodcem pro rodiče a během společné práce najít takové možnosti, abychom začlenili pohybové aktivity do každodenní rutiny.

Velký přínos na terapii má spolupráce obou rodičů.

Podle mých zkušeností je důležitou součástí terapie, když rodiče pochopí princip cvičení, princip pohybového vývoje a  princip správné manipulace s dítětem.

V dnešní době má veřejnost spoustu zdrojů, z nichž může čerpat informace. Nevýhodou je obtížnost při rozpoznání toho, co je správné. Fyzioterapeut hraje nezastupitelnou roli. Při našich společných setkáních můžeme prodiskutovat, co je pro pohybový vývoj Vašeho děťátka nejvhodnější. Nakonec zjistíme, že zdravý rozum, intuice, nepropadání módním trendům a láska jsou to nejdůležitější.

CO OVLIVŇUJEME U NOVOROZENCŮ A KOJENCŮ:

Poruchy či opoždění psychomotorického vývoje

Centrální koordinační poruchy

Poruchy periferních nervů (paréza brachiálního plexu)

Polohové vady dolních končetin

Dětská mozková obrna

Jiná neurologická a ortopedická onemocnění

CO OVLIVŇUJEME U BATOLAT:

Poruchy či opoždění psychomotorického vývoje

Koordinační poruchy

Vadné držení těla

Vtáčení špiček (např. při chůzi), ploché nohy

Poruchy jemné motoriky

Jiná neurologická a ortopedická onemocnění

CO OVLIVŇUJEME U DĚTÍ:

Vadné držení těla

Skolióza

Bolestivé stavy pohybového aparátu

Bolesti hlavy

Neideální přetěžování (často jednostrannou pohybovou aktivitou)

Ortopedická onemocnění

Neurologická onemocnění

Poúrazové stavy

NABÍZÍME:

Kraniosakrální terapii

Vojtovu metodu

Spirální stabilizaci

Kineziotaping

Míčkování

Senzomotoriku

Synergetickou reflexní terapii

Vytvořte si rezervaci ještě teď!