O MNĚ

JAK TO VZNIKLO….

Jmenuji se Michaela Masaříková a narodila jsem se v Jablonci nad Nisou. Dětství jsem strávila v blízkosti tohoto krásného podhorského města. Chodila jsem do kroužku mladého zdravotníka a snila o tom, že se stanu zdravotní sestrou. Otevření oboru rehabilitační pracovník v Teplicích v Čechách mě nasměrovalo trochu jinam a tuto novinku jsem pilně vystudovala. Možná, že největší podíl na mém rozhodnutí měl fakt, že v naší rodině byl postižený člověk.

Mateřské povinnosti se změnily v rodinné radosti a na několik dlouhých let jsem se věnovala tomuto oboru na plný úvazek, spolu s podporou manžela, v té době vrcholového sportovce.

Po veliké úvaze jsem nastoupila zpět do zdravotnictví na dětskou neurologii. Osud mě tedy opět nasměroval k práci s malými dětmi a miminky.

Skrze vlastní zkušenosti se svými nyní už dospělými dětmi jsem pochopila (někdy také nepochopila) spoustu nových věcí. Děti jsou naši velcí učitelé. Jejich úkolem je posouvat hranice, bořit vše staré, nastolit nové a společně otevřít naše srdce.

Jak jsem aplikovala terapii před příchodem svých dětí na tento svět a po něm, se diametrálně liší, protože díky vlastním změnám se člověk učí a posouvá ve svém vývoji.

Všeobecně se dá říci, že AKCEPTOVÁNÍ je jednou z nejdůležitějších a nejúčinnějších cest k dobrému vztahu mezi terapeutem a dítětem. Naučit se akceptovat druhé představuje nastolit u dítěte pocit, že je milováno bez podmínek. A to je výzva…

Proto se snažím nahradit:

MUSÍTE – za – ­bylo by vhodné, kdyby…

NESMÍTE – za – zkuste zvážit, zda…

Opravdu není člověk ten, který by se zavděčil lidem všem. Neexistuje jen jedna metoda, jeden směr, který je správný. To by všechno v životě bylo velmi jednouché.

Všichni jsme na této planetě na návštěvě, jsme jedinečné entity. To, co s jedním rezonuje a pomáhá mu, druhý odmítá. Myslím, že je nutné zachovávat zdravý selský rozum, jakousi rovnováhu s citem pro věc.

Díky své profesi poznávám příběhy lidí, souvislosti, věci mezi nebem a zemí. Vidím, že každý z nás má nezaměnitelnou roli a všichni společně ovlivňujeme naši společnou cestu.