informovaný souhlas

Informovaný souhlas

Klientům je poskytována péče v rozsahu ošetření měkkých tkání, mobilizace, specifická fyzioterapeutická cvičení a ergonomické poradenství. Reakcí na ošetřenímůže být přechodná únava, zvýraznění, případně přemístění bolesti, nevolnost, závratě.

Vyšetření a určité terapie se provádějí ve spodním prádle.

Žádáme klienty, aby v rámci anamnézy uváděli důležité údaje o svém zdravotním stavu. Prosíme o nahlášení těhotenství pro přizpůsobení terapie. Pokud těhotenství nebude nahlášeno, nenese terapeut odpovědnost za případné komplikace.

Terapie nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou, klient hradí péči přímou platbou terapeutovi, popř. převodem na účet po předchozí domluvě. Zatím nepřijímáme platební karty ani platební poukázky.

Upozorňujeme, že objednaný termín je závazný. Pokud chce klient objednaný termín zrušit, je nutné to nahlásit více než 24 hodin předem. V opačném případě bude klientovi účtována plná výše ceny terapie, v případě kreditu bude návštěva odečtena jako absolvovaná. V případě pozdního příchodu klienta na terapii není zaručena náhrada času do plné délky terapie.

Klient/ka………………………….. (Datum narození:………………)

byl/a dne ……………. srozuměn/a s těmito podmínkami a souhlasí s nimi.

Fyzioterapeutka:  Mgr. Michaela Masaříková ( IČO 09060448)
Poskytovatel zdravotních služeb pod č.j. OZ 335/2020/SPO/OP

Podpis terapeuta: …………………..    Podpis klienta: …………………..