MÍČKOVÁNÍ

Míčkování ( míčková facilitace)

je oblíbená pomocná technika mezi rodiči a terapeuty, kterou vyvinula česká fyzioterapeutka Zdeňka Jebavá. Tato technika má široké uplatnění, ačkoliv primárně byla vyvinuta pro děti s dýchacími obtížemi.

Míčkování patří mezi měkké techniky. Je to masáž, pomocí měkkých molitanových míčků, kdy dochází přes reflexní působení k vlivu na vnitřní orgány.

Koulením nebo vytíráním míčkem po určených drahách dochází k uvolnění a protažení příslušných svalových skupin (krční, hrudní, břišní, pánevní, svaly okolo páteře, páteř samotná a svaly obličeje). Například míčkování hrudníku uvolňuje křečovitá stažení hladkých svalů průdušek a podněcuje tak nepřímo i uvolnění hlenu a odkašlávání.

INDIKACE:

Astmatické obtíže

Opakované bronchitidy ( záněty průdušek)

Opakované laryngitidy ( záněty hrtanu)

Pooperační práce s jizvou (náhrady kloubů, císařský řez…)

Léčba artrózy

Skoliózy, vadné držení těla

DMO