SPIRÁLNÍ STABILIZACE

SPIRALNÍ STABILIZACE (dříve SM-systém) nebo také cvičení se zeleným elastickým lanemJ

Tuto metodu vypracoval český současník MUDr. Richard Smíšek, který je svému jménu opravdu důstojným nositelem. Během kurzu jsme se společně hodně nasmáli a pobavili.

Metoda zároveň zahrnuje cvičení:

POSILOVACÍ (posiluje oslabené svaly)

PROTAHOVACÍ (protahuje zkrácené svaly)

MOBILIZAČNÍ (obnovuje kloubní pohyblivost)

STABILIZAČNÍ (dává tělu pevnost v klidu i při pohybu)

KOORDINAČNÍ (koordinuje vzájemná postavení pohybových segmentů)

Díky spirálnímu zřetězení podporuje SPIRÁLNÍ STABILIZACE v těle antigravitační sílu, která následně odlehčuje tlak na meziobratlové prostory a klouby, tím umožňuje jejich lepší výživu, regeneraci a léčbu.

Při cvičení se používá SPECIÁLNÍ pomůcka – ELASTICKÉ LANO, které můžeme chápat jako prodloužení svalových vláken aktivujících spirálu.

Více na: https://www.spiralstabilization.com/cz/